Rasig Imobiliare
Rapiditate si Siguranta

Transformarea Economiei: Impactul Pactului Verde European asupra Companiilor (P)

Pactul Verde European reprezintă un răspuns la provocările climatice și la deteriorarea mediului înconjurător. Obiectivul său este de a transforma Uniunea Europeană într-o economie modernă, competitivă și eficientă în utilizarea resurselor. Principalele trei obiective ale Pactului Verde includ atingerea emisiilor nete zero de gaze cu efect de seră până în 2050, disocierea creșterii economice de utilizarea resurselor și asigurarea unei tranziții juste pentru toți, fără să fie lăsate persoane sau locuri în urmă.

De asemenea, tehnologiile moderne, precum cogenerare de înaltă eficiență care utilizează biogaz, biomasa sau hidrogen ca și combustibili, împreună cu implementarea de panouri fotovoltaice, vor juca un rol semnificativ în tranzitia energetică, contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la creșterea utilizării surselor regenerabile de energie.

Această transformare propune cea mai amplă schimbare a economiei și societății de la începutul erei industriale. Legislația europeană este în proces de adaptare pentru a facilita această tranziție verde. În acest sens, UE a adoptat un obiectiv intermediar de reducere a emisiilor cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Pentru a atinge acest obiectiv, UE a propus un pachet legislativ numit „Fit for 55”, care implică revizuiri și amendamente la diverse directive UE.

Implementarea Pactului Verde European va aduce schimbări semnificative în modul în care companiile operează. Într-un studiu recent, majoritatea companiilor au recunoscut că nu sunt familiarizate cu toate componentele Pactului Verde European, iar mai puțin de jumătate dintre acestea sunt pregătite să îl implementeze.

Componentele cheie ale Pactului Verde European care vor afecta puternic companiile din punct de vedere al costurilor, taxelor și operațiunilor includ mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM), noile reglementări privind utilizarea durabilă a resurselor și gestionarea deșeurilor, revizuirea sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) și modificările în normele de impozitare a energiei pentru a încuraja utilizarea energiei curate și a descuraja combustibilii fosili.

De asemenea, Directiva (UE) 2023/1791 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 septembrie 2023 privind eficiența energetică și modificarea Regulamentului (UE) 2023/955 (reformare) va juca un rol esențial în facilitarea acestor schimbări și în încurajarea adoptării de măsuri concrete pentru atingerea obiectivelor Pactului Verde European.

 

Stiri