Rasig Imobiliare
Rapiditate si Siguranta

Vanzari apartamente - Page:32

Favorit, Drumul Taberei, semidec., et. 8/10, 31 mp, 1975, proprietar vand gar soniera superba la Favorit, bar granit, spo turi, gresie Italia, parchet, termopane,usi noi, AC. Vedere spate la zona cu verdeata, bloc monolit, vecini civilizati, camer...

 • Suprafata: 30 mp
 • 1
 • 1

Studio nou situat intr-un complex nou ,deosebit cu finisaje de lux, aflat intre Gara de Nord, Primaria sector 1 (Banu Manta), Bdul Nicolae Titulescu, Piata Victoriei. Studioul este la etajul 4/6,decomandat si are o suprafata utila de 43.6 mp, cu u...

 • Suprafata: 44 mp
 • 1
 • 1

Vand apartament 4 camere . Apartamentul este in posesie de 20 ani , niciodata sub/inchiriat , o singura familie 20 ani . Fara niciun fel de probleme se poate viziona cu drag pentru orice fel de convingere, toate actele la gata si la zi . Apartame...

 • Suprafata: 88 mp
 • 4
 • 2

Vand apartament 3 camere Drumul Taberei/AL. Tincani , apartamentul este la et. 4/10, decomandat, termopan, aer conditionat, bucatarie complet mobilata si utilata , 2 balcoane inchise , este inscris pe lista blocurilor pentru anvelopare. Apartament...

 • Suprafata: 67 mp
 • 3
 • 1

Vanzare apartament la 4/4 confort 1 sporit, zona Aviatieiintr-un bloc reabilitat, suprafata 58 mp din care 4 mp balconul (vs majoritatea apartamentelor din Aviatiei ce au 50 mp utili fara balcon), zona verde si linistita FARA MIROSURI cu vecini ci...

 • Suprafata: 58 mp
 • 2
 • 1

Vanzare apartament 4 camere, spatios, confort 1, decomandat, et.11 / 13 stradal pe bd.Ion Mihalache (fost 1 Mai) , suprafata 105 mp, vedere mixta, parc zona verde, bloc reabilitat termic, renovat complet de aproximativ 6 luni ( instalatie e...

 • Suprafata: 105 mp
 • 4
 • 2

Vand apartament de lux 3 camere,etaj 1 +terasa+parcare,Mosilor. Vand apartament de lux, situat la etajul 1/10, cu 3 camere in suprafata de 94 mp loc de parcare auto, situat in bloc stradal pe bulevardul Calea Mosilor, in imediata apropiere de int...

 • Suprafata: 94 mp
 • 3
 • 2

Vanzare Garsoniera in zona Dorobanti cu suprafata de 30 mp utili, etajul 4, neamenajata,fara lift dar cu pozitie unica! acces usor la mijloacele de transport in comun

 • Suprafata: 30 mp
 • 1
 • 1

2 camere Zona Pantelimon - Mega Mall la etajul 4/9, cu suprafata de 53mp, curat,are gresie, faianta, parchet, termopan partial, aer conditionat, usa metalica, acces usor la mijloacele de transport in comun, Piata Delfinului, scoli, piata Obor.Cad...

 • Suprafata: 53 mp
 • 2
 • 1

Vand apartament cu 2 camere 2 dependinte de depozitare in apartament +o boxa la sunbsol si acces la uscatorie apartamentul este situat la Piata Domenii (Av Popisteanu), este , bloc izolat termic cu o vedere superba, parc, dispensar si magazine la ...

 • Suprafata: 48 mp
 • 2
 • 1

2 camere zona Banu Manta dec., et. 10/10, 54 mp, 1980, vedere deosebita sud, catre spatele blocului,anvelopat, aer condi- tionat, termopan, usa metalica, proaspat zugravit, loc parcare platit, camere video

 • Suprafata: 54 mp
 • 2
 • 1

Oferta de vanzare de 3 camere confort 1, decomandat, cu suprafata utila de 62 mp, la etajul 8 din p+ 10 in zona Brancoveanu. Apartamentul are vedere la bulevard, se afla intr-un bloc recent reabilitat (termopane noi peste tot), cu balcon inchis, s...

 • Suprafata: 62 mp
 • 3
 • 2

Filtrare

Proprietate

Localizare

Detalii proprietate

Interval an constructie

Stiri